xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

Proves per la obtenció de títol de l'ESO

Proves de Compleció ESO (GESO)

Cada any es convoquen proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l'hagin obtingut en finalitzar l'etapa. En aquest apartat hi trobareu tota la informació necessària per a l'organització d'aquestes proves.

Alumnes que poden presentar-s'hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l'any 2016, segons la Resolucíó Resolució EDU/3445/2009, són:

 • Haver finalitzat l'ESO l'any 2021 o 2022.
 • Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2023.
  També hi pot concórrer l'alumne/a que faci els 17 anys l'any 2023 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  • Tenir un contracte laboral que l'impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  • Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  • Ser esportista d'alt rendiment.
 • Haver cursat l'ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

 

Calendari

Publicació al tauler d’anuncis del centre o al seu web dels continguts i els criteris d’avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries Abans d’obrir-se el període d’inscripció
Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció Del 30 de gener al 13 de febrer de 2023
Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos Entre el 14 i el 20 de febrer de 2023
Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos Del 21 al 24 de febrer de 2023
Realització de les proves Del 1 al 14 de març de 2023
Contingut de les proves

Temari proves

El calendari de les proves és el següent:

Dimarts, 7 de març de 2023 16:00h Català (a24) / Matemàtiques (a26) 17:00h  Tecnologia (a25) / Castellà (a22)
Dimecres, 8 de març de 2023 14:00h Visual i Plàstica (aViP)  

Més informació – Departament d’Educació


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi