xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

Foto de rendimiento creado por ijeab - www.freepik.es Foto creat per ijeab - www.freepik.es

Estratègia Digital - Comissió EDC

La Comissió digital està formada per dos membres de l'equip directiu, el coordinador digital i la cap de departament de llengua castellana i el cap de departament de ciències naturals.

 Aquesta comissió té com a objectiu desenvolupar el Pla d'Estratègia Digital i liderar la transformació de l'escola cap a un centre digital innovador.

Membres:

 • Maica García | Cap de departament Castellà
 • Xavi Muñoz | Cap de departament Ciències Naturals
 • Josep Maria Sanuy | Coordinador Digital
 • David Serres | Director
 • Fran Socuéllamos | Secretari

Objectius de la Comissió digital

 • Promoure, concretar i desplegar el pla de tecnologies digitals i fer-ne el seguiment en el marc del projecte educatiu del centre.
 • Revisar periòdicament les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC) per tal d'adequar-les als usos i a la normativa sobre privacitat i protecció de dades que el centre faci de les tecnologies digitals i dels dispositius personals.
 • Vetllar pel desplegament curricular de la competència digital de l'alumne.
 • Promoure l'ús de les tecnologies digitals en la pràctica educativa a l'aula.
 • Vetllar per l'optimació de l'ús dels recursos tecnològics del centre.
 • Promoure l'aplicació de mesures de protecció de continguts inadequats en l'accés a Internet, tant dels equipaments de l'escola com de les dades dels alumnes.
 • Establir el sistema de comunicació digital del centre amb les famílies i vetllar perquè es compleixi.
 • Vetllar per l'aplicació de les polítiques de privacitat i seguretat de les dades i per les infraestructures digitals del centre educatiu.
 • Dirigir la Formació Interna de Centre (FIC) per l’assoliment de la Competència Digital Docent

GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi