xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

Foto de rendimiento creado por ijeab - www.freepik.es Foto creat per ijeab - www.freepik.es

Estratègia Digital - Objetius

Objectius Generals

El Pla d’Estratègia digital del Departament d'Educació estipula 5 grans àmbits d'actuació:

   1. Assoliment de la competència digital
   2. Planificació estratègica i organització
   3. Metodologies didàctiques i innovació
   4. Inclusió digital i de gènere
   5. Seguretat i protecció de dades

Objectius de Centre

La competència digital de l’alumnat serà impartida pel conjunt del professorat, que hauran de tenir els coneixements i habilitats per a l’assoliment de l’EDC.

L’adquisició de la competència digital recau principalment en les tutories. Les especialitats aplicaran estratègies i recursos per a l’assoliment de les competències digitals en les seves àrees, a més a més, caldrà una coordinació internivell on s’exposen les problemàtiques i es prenen decisions per abordar-les.

Maquinari propi del centre:

 • Establir protocols clars d’utilització del maquinari
 • Formar els diferents sectors en el funcionament bàsic d’aparells
 • Fomentar la inclusió digital en els casos de bretxa digital
 • Mantenir un inventari actualitzat del fons de maquinari de centre

Programari i aplicacions:

 • Fomentar el treball en xarxa i en línia per a la millora de les competències digitals
 • Realitzar formacions periòdiques en centre, de centre, i entre iguals sobre programari
 • Informar les famílies sobre l’ús beneficiós de les tecnologies digitals i dels possibles riscos

Avaluació:

 • Aplicar estratègies per a la metacognició i la recuperació de manera individual i grupal a l’aula
 • Facilitar a l’alumnat recursos d’organització i planificació autònoma de les tasques
 • Fomentar la creativitat i l’aportació d’idees per part de l’alumnat, individualment, en petit i en gran grup
 • Co-avaluar i autoavaluar l’alumnat a partir d’algunes activitats amb pautes clares d’organització

Objectius de l'Estrategia digital de centre

 1. Assoliment de la competència digital del professorat
 2. Vetllar pel bon funcionament de l'equipament informàtic del centre
 3. Millorar la competència digital de l'alumnat
 4. Formar la Comunitat Educativa per fer un ús segur i responsable de les eines digitals
 5. Fomentar el treball en xarxa i en línia amb l'alumnat
 6. Coavaluar i autoavaluar l'alumnat amb eines digitals a partir d'algunes activitats amb pautes clares d'organització

 


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi