xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

L’ Institut de Bruguers presenta els projectes de CONSCIENCIACIÓ I ACTUACIÓ ENVERS ELS RESIDUSMILLORA TECNOLÒGICA
©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Descripció


©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

A l’Institut de Bruguers estem treballant a dues línies per fer una millora de l’aspecte del pati, una continuista amb el mobiliari, i altra de conscienciació de l’alumnat.

Antecedents que es trobem al pati:

A l’estiu del 2019 es va fer una millora de les pistes de futbol i bàsquet així com de les graderies, ja que l’estat que teníem distava molt de les instal·lacions que un institut mereixia tenir a l’any 2020. Seguidament es va fer una millora de part del mobiliari del pati, com van ser les canastes i porteries per que els alumnes poguessin fer esport de forma més segura. 

Des del curs 2017-2018 vam reprendre l’activitat d’hort al centre, amb l’aula avança i després amb les optatives de jardineria, a tercer d’ESO i hort a segon d’ESO, on els alumnes surten a una part del pati que fan servir com a hort; d’aquest s’encarreguen els alumnes sota la supervisió i ajuda del professorat responsable. Partim de dos objectius bàsics que són, primer que els alumnes aprenguin des de la pròpia experiència, a nivell de tenir cura de l’hort, de l’observació de tot els procés de les llavors, de la manipulació de tots els elements de la natura (sorra, aigua, substrat, llavors etc..), comprovant així les transformacions de les diferents llavors i plantes. Per últim i no menys important, al final són els beneficiaris directes de la collita que han treballat durant uns mesos.

Aquest curs 2021-2022:
Una demanda que hem tingut a les comissions d’alumnes és la necessitat de col·locar més bancs a les zones d’ombra, ja que no tothom pot seure a l’ombra a la part de l’any que fa més calor; i degut a aquest increment del nombre de bancs al pati, també es recol·locaran els bancs a zones assolellades per l’hivern.
Més enllà de la transformació física, el projecte de transformació compta amb la col·laboració del claustre on debatem i intercanviem experiències i orientacions pedagògiques per impulsar que s’aprofiti el potencial que té aquest espai educatiu i lúdic dels patis.

Tenim la sort de disposar d’unes zones verdes al pati, amb arbres que acullen a una bona quantitat d’alumnes quan la calor es fa present. Per tant no hem partit de zero al centre.
La línia que més ens preocupa al centre, per la part educativa que comporta, és la que passem a descriure a continuació com a “Projecte de conscienciació i actuació front els residus”. Per aquest projecte necessitarem també fer una actuació a les papereres de que disposa el centre al pati, bastant antiquades i curtes en nombre per poder recollir tot el volum de residus que es generen a l’hora de l’esbarjo.

Motivació i Objectius


©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

L’objectiu principal d’aquest projecte és conscienciar als alumnes de la quantitat i el volum de residus que pot generar una població, en aquest cas, dels 550 alumnes que fan ús del pati de l’institut a la franja de l’esbarjo.
Dins el tema de recollida selectiva i reciclatge, continuem amb activitats de conscienciació per aconseguir que els nostres alumnes tinguin en compte que és necessari reduir, reciclar i reutilitzar i realitzin de manera correcta la recollida selectiva.
Aquest tema considerem que cal convertir-lo en un hàbit i per aconseguir-ho cal treballar-lo a cada nivell i durant tots els cursos. S’ha continuat fent el reciclatge dels residus: orgànic, plàstic i paper a les aules, i aquest curs hem decidit fer el mateix al espai del pati.

El projecte compta amb un procés de pluja d’idees sobre com millorar l’aspecte inicial del nostre pati, fixant-se en les zones de més ocupació, que són variables segons l’estació de l’any; els alumnes ocupen a les estacions càlides les zones amb ombres i les zones on més sol hi ha a les estacions hivernals. Aquesta variable fa que l’acumulació de residus no sigui sempre als mateixos indrets.

A la primera fase es treballa a les tutories amb la comunitat educativa com adaptar algunes de les solucions i demandes que es proposen per part de l’alumnat i del professorat.

Les principals demandes que ens han fet arribar és que es necessiten més papereres per poder llençar la quantitat de brossa on pertoca. També se n’adonen que el gruix dels residus són plàstics, i la mínima quantitat són residus orgànics.
La següent fase consisteix en fer partícips als alumnes de la tasca de separació de residus segons la seva tipologia i tractar de que les restes dels esmorzars als esbarjos no acabin al terra, sinó als contenidors i papereres destinades al reciclatge.

Cada grup classe surt a una tutoria per fer la tasca de neteja del pati, on l’objectiu és extrapolar les quantitats de residu que troben a un pati a una comunitat de veïns, a un carrer, a un barri, o a la ciutat de Gavà.

Després de fer aquesta activitat de camp, a una altra tutoria es pot treballar la part de reflexió i conscienciació de la situació real que es repeteix a diari no sols al centre on estudien els alumnes sinó a la ciutat on viuen.


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi