xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

Foto de rendimiento creado por ijeab - www.freepik.es Foto creat per ijeab - www.freepik.es

Estratègia Digital - Diagnosi de l'EDC:

Una vegada extrets els resultats de les enquestes realitzades al sector docent i al sector alumnes, obtenim una sèrie de conclusions, establint els punts forts i els febles:

Comencem per la participació, tant a l’ESO com a Batxillerat:

Participation
Participation 1Question breakdown per user

Punts Forts:

 • Professorat
  • Suport i recursos digital
  • Implementació dels recursos digitals a l’aula
  • Sistemes organitzats de comunicació digital amb les famílies
 • Alumnat
  • Infraestructures i equips disponibles tant al centre com a casa
  • Competència digital de l’alumnat
  • Accés a espais virtuals d'organització i treball personals
 • Centre
  • Experiència en projectes tecnològics i digitals anteriors
  • Canals de comunicació àgils i segurs

Punts Febles:

 • Professorat
  • Col.laboració a les xarxes del centre
  • Aplicació d'estratègies de prevenció davant de les dificultats tècniques
 • Alumnat
  • Manca d’implicació dels alumnes en certs casos
  • Excessiu temps d’ús a casa de les tecnologies
  • Responsabilitat en l'ús del maquinari
 • Centre
  • Manca de recursos econòmics
  • Informació a les famílies sobre els processos de millora de la competència digital

GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi