xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

Documents estratègics de Centre


La missió del nostre centre és educar i formar en els diferents nivells educatius per tal que s’acompleixin els objectius de cadascuna de las etapes educatives amb la finalitat que els seus alumnes siguin ciutadans/es responsables, solidaris, respectuosos amb l’altre i l’entorn, i també competents en les habilitats socials i personals, la qual cosa els permetrà, d’una  banda  incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica i de l’altra integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida.

Per tal d’obtenir el més alt rendiment possible de l’alumnat, caldrà adaptar la metodologia educativa a les condicions que aquest presenti.

En aquesta secció del web, trobareu tots els documents de centre.

Documents de centre

 

Carta de Compromís educatiu

Fulls informatius

ESO

Batxillerat

Comuns

Modalitat i Optatives

end faq


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi