xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

Alumnes contra el Feixisme


La democràcia és un valor a defensar i preservar.
Per portar-ho a terme és important recuperar i defensar la memòria històrica amb l’objectiu que esdeveniments regits per la intolerància i la irracionalitat no trobin espai en l’actualitat.

El nostre projecte té com a objectiu reflexionar sobre els fets del passat per construir un pensament obert i democràtic.
Alhora, ens hauria d’ajudar a interpretar els fets i actuacions de la política del moment i de la societat actual.

JEDEM DAS SEINE (A cadascú el que li pertoca). Projecte Buchenwald. ©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Presentació


El currículum d’Història de 2n de Batxillerat (La Història Contemporània d’Espanya) inclou el Franquisme i la Repressió, temes que ens porten a debatre i a reflexionar sobre el nostre passat per entendre el present. Sempre atents a les propostes del nostre entorn més immediat, ens ha arribat la de l’Amical Mauthausen i altres camps que fa als instituts de Vilanova i la Geltrú i a la resta de Catalunya.
Assabentats del projecte i adonant-nos que teníem punts en comú, ens hem animat i ens hem adscrit a formar part de la xarxa d’instituts que sota el lema alumnes contra el feixisme hi estan adscrits.

Objectius generals


Per tal de portar-ho a terme ens hem fixat en uns objectius generals indispensables:

 • Sensibilitzar els alumnes a viure amb uns valors indispensables per a la convivència amb els altres i el respecte vers les persones.
 • Educar per prevenir les actituds racistes i feixistes en el nostre entorn més immediat.
 • Recuperar i defensar la memòria històrica.
 • Conèixer casos particulars de republicans i/o deportats vinculats amb la localitat o comarca (Gavà-Baix Llobregat) i amb el camp de Mauthausen o Buchenwald.

Objectius específics


Projecte Buchenwald - ©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

 • Tenir la capacitat de copsar la història amb esperit crític.
 • Posar-se en el lloc de l’altre per entendre reaccions individuals o grupals que s’han donat al llarg de la història.
 • Reflexionar sobre episodis de la història i adonar-nos com el passat pot condicionar el present.
 • Entendre i analitzar com n’és de vulnerable la psicologia humana davant d’un lideratge de masses.
 • Conèixer a través del cinema diferents versions de la història i extreure’n conclusions.
 • Treballar l’educació en valors a través del cinema.
 • Preservar la memòria per tal de tenir-la sempre present.
 • Conèixer el camp de concentració de Buchenwald per tal de fer realitat uns espai històrics.
 • Apropar-se al que va ser viure com a deportat en un camp de concentració.
 • Fer una tasca divulgativa de l’experiència viscuda al viatge al camp de concentració de Buchenwald.
 • Apropar-se a les diferents realitats a través de lectures diverses ( història, filosofia, literatura, psicologia, medicina,...)
 • Formar part d’una xarxa d’alumnes amb un objectiu comú: la lluita contra el feixisme.
 • Ser capaços d’ elaborar un criteri personal amb els coneixements i les vivències viscudes.

Metodologia i Activitats


El projecte es vertebrarà a través del currículum de la matèria d’Història de 2n de Batxillerat i amb el suport complementari dels diferents departaments.

A través de les activitats realitzades els alumnes hauran de tenir un punt de vista crític i suggerir idees. Les activitats que proposem han de servir perquè els alumnes puguin viure de més a prop la història i crear la consciència que ells, com tots nosaltres, escrivim la història i en formem part . Després de cada activitat hauran de ser capaços d’avaluar-ne l’èxit, la possibilitat de millora i repetició.
D’altra banda, no podem oblidar el paper divulgatiu i de participació dels alumnes.

Aquesta metodologia se segueix per portar a terme les següents activitats:

 • Preguntes inicials d’indagació i reflexió on els alumnes han de trobar respostes raonades amb l’objectiu que puguin establir relació del passat amb el present i a l’inrevés.
 • Presentació de material i fonts diverses per tal que puguin anar construint el seu coneixement.
 • Lectura crítica de diversos autors sobre el feixisme.
 • Reflexió crítica a partir de diferents activitats d’aula o extraescolars, com el Cine-Fòrum, xerrades a tutoria, conferències,...
 • Redacció d’un diari personal d’un personatge real o fictici que va viure la Guerra Civil Espanyola i l’exili i/o deportació.
 • Realització d’ una obra teatral a partir d’un llibre basat en l’holocaust.
 • Participació activa en la celebració del dia de l’holocaust.
 • Difusió de l’experiència viscuda a Buchenwald pels centres educatius de la localitat.
 • Participació en les trobades d’alumnes d’altres centres dins del mateix projecte.
 • Treball sobre el manifest que es va elaborar a partir de la trobada d’alumnes contra el feixisme al maig del 2014.

GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi