xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

PARLANT CATALÀ FEM NOVES AMISTATS

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Introducció


Iniciat l’any 2006 a l’Institut Bruguers, aquest Projecte està inspirant en els VxL (Voluntaris per la Llengua) que es potencien des dels ajuntaments de les localitats de Catalunya.

Persegueix dos objectius molt clars:

  • Potenciar l’ús de la llengua catalana a nivell oral entre l’alumnat.
  • Millorar la cohesió social amb una activitat d’intercanvi cultural.

El projecte es treballa des de l’àrea de llengua catalana a nivell voluntari, recompensant la participació positiva pujant un punt la nota final de català sempre que aquesta matèria estigui aprovada per l’alumne.

Com funciona


Es participa des del rol de mestre o des del d’aprenent.
Els mestres són alumnes que parlen català sense dificultat i que tenen interès per ajudar els altres.

  • Els aprenents volen millorar l’expressió oral en català, però tenen molt poques oportunitats per parlar-lo, sobretot amb companys i companyes de l’institut; unes vegades per vergonya, d’altres perquè van massa lents, o perquè creuen que els altres se’ls riuen, o simplement per comoditat i falta de costum.
  • Els aprenents sovint són d’origen estranger, alguns dels quals han après a parlar català a l’aula d’acollida de l’institut.

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Des de l’equip que organitza el projecte es fan parelles intentant que no siguin de la mateixa classe- es tracta conèixer un company o companya amb qui crear un vincle nou en català- per tal de trobar-se un cop per setmana, en horari de llengua catalana, i tenir en un altre espai del centre una conversa en català sobre temes propers i quotidians (la família, els menjars, els viatges, activitats de lleure,...).

La conversa la prepara i organitza qui té el rol de mestre mitjançant unes fitxes-guia, i s’enregistra en una gravadora per tal de poder comprovar que l’activitat s’està duent a terme correctament.
En total es fan 10 trobades per parella com a mínim al llarg dels curs i al final, a més d’avaluar l’experiència, se celebra una jornada festiva amb activitats lúdiques d’expressió oral.

Al llarg dels diferents cursos en què s’ha dut a terme aquest projecte, s’ha constat que l’alumnat participa amb interès, sovint demana repetir l’experiència i l’avalua molt positivament, la qual cosa ens encoratja a continuar-la.

  • Els mestres s’enriqueixen coneixent diferents cultures i aprenent a valorar l’esforç que fan els companys quan parlen català. Se senten satisfets d’haver pogut veure la millorar dels seus aprenents i creuen que ha valgut la pena l’esforç que han fet preparant-se les converses.
  • Els aprenents valoren positivament haver pogut comprovar que si volen parlar en català poden fer-ho, i es mostren satisfets d’haver anat de la mà d’ algú de la seva edat i del propi centre, amb qui han creat un vincle nou d’aprenentatge entre iguals.

Cada curs s’avalua el projecte per part del professorat valorant molt positivament la seva continuïtat; tant perquè garanteix un espai d’ús de la llengua catalana, com perquè potencia la participació i la socialització de l’alumnat.


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi