xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Cultura Digital - Documentació Bàsica

 

La cultura digital apareix en pràcticament tots els documents bàsics del centre. A continuació es remarquen els aspectes més importants de cada un d'ells.

PEC

Bàsicament, apareix en tres aspectes:

  • Un dels plantejaments educatius del centre és: "Ús responsable de la tecnologia: per poder treballar i avaluar per competències, és imprescindible que l’alumne utilitzi una àmplia diversitat de recursos i de tecnologies, especialment per cercar i contrastar informació. També cal que tingui criteris per classificar-la, ordenar-la, sintetitzar-la i processar-la. Només així podrà arribar a conclusions i presentar resultats. Les TIC, sens dubte, permeten que aquest procés sigui ràpid, però cal fer-ne un ús responsable. El centre està totalment digitalitzat i el professorat vetlla pel seu ús correcte, però tenint molt clar que les TIC són només una eina per aconseguir l’aprenentatge dels alumnes."
  • L'objectiu 1.3 del PEC és: "Assoliment de les competències bàsiques i els indicadors interns de l’ESO." el que implica una part destinada a consolidar la CDA.

NOFC

Bàsicament apareix en quatre apartats:

  • Detalla les funcions del coordinador digital del centre i de la comissió digital del centre.
  • Es detalla el projecte digital com a projecte de tecnologies creatives.
  • S'introdueix en la normativa de convivència, especialment pel que fa als mòbils.

GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi