xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

Expressió oral en anglès


©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

El projecte GROUP PRESENTATIONS consisteix en acompanyar els alumnes, organitzats en petits grups, en el procés de dissenyar i il·lustrar temes d'interès en diferents àmbits (ciències naturals, ciències socials, tecnologia, medi ambient, etc.) per després presentar-los als seus companys/es.
El nivell de dificultat dels temes i la complexitat tant tècnica (Powerpoint, Prezi, etc.) com de continguts i d'ús de l'anglès com a llengua vehicular s'adequa a la maduresa i capacitat dels alumnes de cada curs.

Al llarg dels darrers quatre anys, hem anat incorporant a les programacions d'anglès del nostre centre presentacions orals sobre diferents temes per part dels alumnes de tots els nivell d'ESO i Batxillerat.
Vam començar a posar en pràctica aquestes experiències de manera puntual, però comprovats els beneficis en les competències comunicatives dels alumnes, aquest projecte ha guanyat pes en la nostra pràctica docent.

És imprescindible que els nois i noies que comencen la secundària siguin conscients, des del primer curs, que la llengua anglesa és molt més que una assignatura.
És l'eina de treball que els permetrà trobar més informació a Internet sobre qualsevol tema i treballar amb aquesta informació per aprofundir en qualsevol altra matèria acadèmica (ciències, història, art, esport...), comunicar-se de manera fluida amb gent d'altres països i qui sap si, en el futur, desenvolupar la seva vida professional a un altre país sense patir la barrera de comunicació que implica no dominar la llengua més potent al món.

L'experiència és enriquidora a nivell de llengua estrangera, de competències socials (els alumnes treballen en grups i finalment comparteixen els nous coneixements amb la resta de la classe), de maduració i autonomia personal i d'ús de la llengua com a instrument de comunicació real més que com a contingut acadèmic.

Tot just hem començat aquesta aventura i al llarg dels propers anys, de ben cert, anirem modificant el projecte i adaptant-lo a nous contextos acadèmics i socials.

 

Si voleu veure filmacions dels primers passos d'aquesta experiència, podeu visitar el nostre espai a VIMEO.


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi