xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

 

Foto de rendimiento creado por ijeab - www.freepik.es Foto creat per ijeab - www.freepik.es

Estratègia Digital - Introducció

La redacció de l’EDC ha provocat que moltes de les activitats, tasques o protocols que derivats de la COVID 19 vam haver de ficar en marxa quedin ordenades i sigui un punt de partida important a la nostra Estratègia Digital de Centre.

La resposta com a docents ha sigut important per adaptar-nos a aquesta nova situació i nou boom de recursos digitals que tenim al nostre abast. Com a alumnes sols tenim paraules positives ja que són les persones que més ràpides s’han adaptat, cal dir que no tot ha sigut senzill, ja que els recursos no han sigut ni són els òptims en tots els casos, per això treballem dia rere dia. Com a centre el principal pas ha estat el de recopilar tota aquesta informació de que disposavem per ajudar a les famílies i agrupar-la en protocols senzills per a fer un pas important cap al mon digital. On més hem de treballar és en l’ajuda cap a les famílies, ja que són les que pel nostre parer tenen més dificultats i on més diferències hem observat, aquí tenim la gran bretxa digital.

No és senzill aglutinar a totes les parts que formen l’Institut Bruguers, però contem amb un bagatge tecnològic i una sèrie de projectes que hem treballat al llarg dels anys en matèria tecnològica, que ens fan ser positius front a tots aquests canvis als que ens enfrontem amb il.lusió.

Venim d’un Pla TAC que vam posar en marxa i ha funcionat, el que fa que seguim treballant pel mateix camí, per tal de millorar els resultats escolars i personals en l’ús de les tecnologies, així com la competència digital del professorat.

Aquí veurem els punts febles i forts del centre, junt amb la definició dels objectius que hem de portar a terme per seguir millorant cada dia.

L’Estratègia digital de centre (EDC) gira entorn a tres grans eixos:

  • Docents digitalment competents
  • Alumnes i famílies digitalment competents
  • Centres digitalment competents

Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) no. 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom. “Dins els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ens mereix l’atenció de reduir la bretxa digital de l’alumnat i sobre el risc d’exclusió educativa.”

Al PEC recollim aquestes frases: “El nostre centre es planteja grans reptes de futur. Pretén consolidar tots els projectes pedagògics i d’innovació per encetar-ne de nous. Volem actualitzar les metodologies pedagògiques en el nou paradigma de les tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació i el treball cooperatiu. També hem de potenciar els canals de participació dels alumnes i de les seves famílies en la vida quotidiana per reforçar-ne el sentiment de pertinença i la cohesió social”.

Esquema EDC


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi