xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

Documents estratègics de Centre


La missió del nostre centre és educar i formar en els diferents nivells educatius per tal que s’acompleixin els objectius de cadascuna de las etapes educatives amb la finalitat que els seus alumnes siguin ciutadans/es responsables, solidaris, respectuosos amb l’altre i l’entorn, i també competents en les habilitats socials i personals, la qual cosa els permetrà, d’una  banda  incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica i de l’altra integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida.

Per tal d’obtenir el més alt rendiment possible de l’alumnat, caldrà adaptar la metodologia educativa a les condicions que aquest presenti.

En aquesta secció del web, trobareu tots els documents de centre.

Documents de centre

Documents professorat 

Carta de Compromís educatiu

pdfCarta de compromís educatiu per l'ESO i BTX

Fulls informatius

ESO

Batxillerat

Comuns

Modalitat i Optatives

end faq


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi